Wypunktujmy dobre strony Łodzi

Zasady głosowania

Kandydatów do nagrody Punkt dla Łodzi można zgłaszać drogą e-mailową, pisząc na adres punktdlalodzi@punktdlalodzi.pl, oraz na naszej stronie facebookowej. Mile widziane uzasadnienie wyboru. W przypadku, gdy nominacja dotyczy miejsca (budynek, lokal, podwórko), zalecane jest podanie jego adresu, wiele ułatwi również załączenie zdjęć. Nominować można działania, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat (nie ma sztywnego limitu), a najlepiej w roku ubiegłym.

Kandydatów można zgłaszać w poniższych kategoriach:

 • Budynki, remonty
 • Mała architektura, witryny, szyldy
 • Podwórka
 • Lokale, ogródki
 • Wydarzenia
 • Atrakcje turystyczne
 • Instytucje
 • Ludzie
 • Inicjatywy
 • Projekty internetowe
 • Twórcze szaleństwo

Kategorie mają charakter umowny - można więc również zaproponować własną kategorię lub nominować kogoś/coś poza kategoriami, do nagrody specjalnej. Zgłosić można dowolną liczbę kandydatów.

Nie można nominować kogoś, kto w którejś z poprzednich edycji był już nagrodzony w tej samej kategorii.

Po zakończeniu fazy nominacji, komisja orzekająca spośród nominowanych wybierze laureatów. Skład jury:

Nie można nominować organizatorów, członków jury ani działań związanych bezpośrednio z ich działalnością.

Uwaga: Punkty nie będą przyznawane urzędnikom za np. czysty przystanek lub zadbany trawnik - to należy do ich obowiązków! Punktowana będzie inwencja.