Wypunktujmy dobre strony Łodzi

Zgłoszenia:

W 2019 roku nominowano:

W kategorii: Budynki

W kategorii: Wydarzenia

W kategorii: Inicjatywy

`

W kategorii: Instytucje

W kategorii: Internet

W kategorii: Lokale

W kategorii: Ludzie

W kategorii: Podwórka

  • Niebostan, ul. Piotrkowska 17

Twórcze szaleństwo

  • June - Justyna Stopnicka
  • Tadam - teatr improwizacji
  • Urszula Tarasiewicz - za stworzenie Galerii Pop Up, nowej, świetnej i bardzo przyjaznej przestrzeni w Łodzi

W kategorii: Witryny

W kategorii: Fotografia

  • HaWa (Habryn/Wawrzoła)

W kategorii: FUCK dziesięciolecia

  • Urząd Miasta Łodzi - za doprowadzenie miasta do ruiny, zwłaszcza jeśli chodzi o kamienice i tramwaje i wiadukty oraz nieumiejętność dopilnowania przeciągających się w nieskończoność remontów